">
Inkubator og investor

Inkubator og investor

For kunder, ansatte og partnere

Novalab er et selskap i Nova Consulting Group som investerer i egne ansattes idéer og gründerprosjekter og i eksterne oppstartsselskaper som trenger såkornkapital. Vårt hovedfokus er teknologidrevne prosjekter som har et globalt potensial, som leverer sine tjenester gjennom utvikling og/eller utnyttelse av teknologi.

NOVALAB INKUBATOR

NOVALAB INKUBATOR

Novalab inkubator hjelper ansatte i Nova Consulting Group å utvikle og realisere egne idéer. Inkubatorprogrammet er også tilgjengelig for felles initiativer og innovasjon som kommer ut av samarbeidet Nova Consulting Groups selskaper har med kunder og samarbeidspartnere.

NOVALAB INVESTOR

NOVALAB INVESTOR

Vi investerer først og fremst i norske startups som baserer seg på utvikling og utnyttelse av teknologi for å levere sine tjenester, og går inn i pre-såkorn og såkornfasen av selskapers utvikling. Ansatte i Nova Consulting Group blir invitert til å bli med på investeringene Novalab gjør gjennom egne investeringsselskaper.