Novalab - en annerledes inkubator og investor

Om Novalab

En litt annerledes inkubator og såkornsinvestor

Novalab er et selskap i Nova Consulting Group. Selskapets inkubatorprogram er en del av Nova Consulting Group sitt program for å utvikle en attraktiv og god arbeidsplass. Inkubatorprogrammet retter seg først og fremst mot ansatte i selskapsgruppen som har idéer til nye produkter og tjenester, eller som har lyst til å forfølge egne gründeridéer.

Novalab inkubator tilbyr ansatte betalt arbeidsfri, tilgang til nettverk, kompetanse, ressurser og penger/ kapital til å utvikle idéene sine. Dersom en idé utvikler seg til å bli et selvstendig startup tilbyr Nova Consulting Group sine ansatte ubetalt permisjon for å realisere sin gründerdrøm.

I tillegg er Novalabs inkubatorprogram tilgjengelig for felles initiativer og innovasjon som kommer ut av samarbeidet Nova Consulting Group har med kunder og samarbeidspartnere.

Som investor har Novalab sitt fokus på såkorn- og pre-såkornfasen. Vi investerer både i selskaper som kommer ut av egen inkubator og eksterne selskaper. Vi investerer i selskaper som utvikler egen teknologi, eller som i stor grad baserer seg på teknologi for å levere sine tjenester. Vi ser først og fremst etter norske startups som har et internasjonalt markedsperspektiv.

I tråd med vår misjon om at Nova Consulting Group skal være en attraktiv og god arbeidsplass inviteres alle ansatte til å delta i investeringene Novalab gjør. Dette gjør vi gjennom å etablere egne holdingselskaper for hvert investeringsobjekt vi går inn i, som investeres gjennom våre ansatte og Novalab.

Øvrige selskaper i Nova Consulting Group