Coright - håndtering av rettigheter for kreative tjenester

Håndtering av rettigheter for kreative tjenester

Coright hjelper alle som kjøper og selger kreative tjenester å opprette og holde styr på avtalene og rettighetene sine på en enkel og oversiktlig måte.